<

Nalatenschap

Soms loopt de afwikkeling van een nalatenschap niet zo gemakkelijk en lopen de gemoederen hoog op of zijn de zaken complex. Dan kan het prettig zijn om een eigen (onafhankelijke) adviseur in te schakelen die u kan helpen. 

 

Coenders Nalatenschap begeleidt, ondersteunt en adviseert bij het afwikkelen van nalatenschappen. Wij beschikken daarvoor over de noodzakelijke financiële en juridische kennis. Daarnaast bieden we een luisterend oor, denken we mee, adviseren en begeleiden we vakkundig.

 

Duidelijkheid, een goede communicatie en informatie verkleint de mogelijkheid op conflicten en problemen. Coenders Nalatenschap zorgt voor zoveel mogelijk openheid van zaken, uitleg over wat we doen en waarom. Bovendien rekenen wij lagere tarieven dan een notaris of advocaat. 

 

Wat kan Coenders Nalatenschap voor u betekenen?

Vaak wordt door de erflater in een testament een executeur benoemd. Dat is de persoon die aangesteld wordt om namens de erfgenamen de nalatenschap te beheren, af te wikkelen en soms ook te verdelen. Het gaat om financiële, juridische en administratieve zaken.

 

De executeur kan iemand van de erfgenamen of familie zijn, maar ook een professional zoals Coenders Nalatenschap. Voordeel van een professional is dat deze op de hoogte is van de juridische regels en voorwaarden en de afwikkeling daardoor korter duurt en goedkoper is.

 

Voor erfgenamen, zeker voor een partner of kind, kan het afronden van de administratie van de erflater bovendien een tijdrovende en emotionele klus zijn. Coenders Nalatenschap kan dit werk uit handen nemen en kan al deze zaken voor u regelen. 

Is er door een erflater geen testament gemaakt of geen executeur aangewezen, dan zijn alle erfgenamen samen bevoegd om de nalatenschap af te wikkelen.

 

Omdat het in de meeste gevallen niet praktisch is om telkens met alle erfgenamen samen te moeten handelen en bijvoorbeeld naar de bank te gaan, kunnen erfgenamen er voor kiezen om samen iemand aan te wijzen. Dat heet een gevolmachtigde. Dat kan iemand van de erfgenamen zijn, maar ook een professional. Juist bij complexe zaken kan het wenselijk zijn om iemand aan te stellen die de afwikkeling overneemt en dit uit te besteden.

 

In de volmacht kan worden aangegeven wat de taken en bevoegdheden zijn. Vaak voorkomt het aanstellen van een gevolmachtigde spanningen en discussies. Uiteraard wordt er na het afronden (en ook tussentijds) rekening en verantwoording afgelegd over de werkzaamheden. 

 

Coenders Nalatenschap kan als (boedel)gevolmachtigde voor u optreden.  

Als erfgenaam kunt u er ook voor kiezen om de afwikkeling van de nalatenschap zelf op te pakken en u op bepaalde momenten te laten adviseren door een professional. Ook in geval u een second opinion wenst over een beslissing van een executeur of een advies van een notaris, kunt u bij Coenders Nalatenschap terecht.

 

Wanneer de afwikkeling van de nalatenschap niet soepel verloopt of u als erfgenaam meer in de luwte wilt blijven, kunt u Coenders Nalatenschap vragen u te vertegenwoordigen in bijvoorbeeld de gesprekken met de notaris en/of de andere erfgenamen.

 

Bent u onterfd en wilt u aanspraak maken op uw legitieme portie dan kunnen wij ook hierin begeleiden. 

Coenders Nalatenschap kan een nalatenschap beheren en afwikkelen, maar treden wij ook regelmatig op als testamentair bewindvoerder.

 

Een erflater kan in zijn testament bepalen dat het vermogen dat iemand verkrijgt uit de nalatenschap onder testamentair bewind wordt gesteld om iemand te beschermen die zijn financiën niet zelf kan beheren. Bijvoorbeeld omdat de erfgenaam lichamelijke en/of geestelijke problemen heeft zoals dementie, een verstandelijke beperking of een verslaving. Als een minderjarige erft, wordt het vermogen ook onder bewind gesteld.

 

Het testamentaire bewind ziet alleen op wat er is verkregen uit de nalatenschap. Er wordt voor gezorgd dat het vermogen niet wordt verkwist en op de juiste manier wordt beheerd. Uiteraard wordt de administratie bijgehouden en wordt er verantwoording afgelegd aan de erfgenaam en/of de rechtbank over het financiële beheer.  

In de meeste gevallen is het wenselijk en soms ook verplicht om een boedelbeschrijving te maken. Het is een overzicht van de bezittingen en schulden van de erflater op het moment van overlijden. Dat kan in een notariële akte, maar dat is niet altijd nodig.

 

Vaak wordt de boedelbeschrijving vergeten, zeker in de situatie waarbij de langstlevende erft. De kindsdelen kunnen dan niet meer (of moeilijk) vastgesteld worden op het moment dat de langstlevende overlijdt.

 

Het is dus wenselijk om de boedelbeschrijving wel op te (laten) stellen, ook in verband met de aangifte erfbelasting. Als u hierin geen ervaring heeft, kan Coenders Nalatenschap dat voor u doen.

Is de nalatenschap beneficiair aanvaard of is er door de rechtbank een vereffenaar aangewezen, dan krijgt u te maken met de wettelijke vereffeningsprocedure. De afwikkeling verloopt dan volgens wettelijk vastgestelde spelregels.

 

Wij zijn op de hoogte van deze spelregels en kunnen u hierin begeleiden. Ook kan Coenders Nalatenschap door de rechtbank als vereffenaar worden aangewezen. 

Bijna niemand heeft dagelijks te maken met het afwikkelen van een nalatenschap. Een van de zaken die hierbij aan de orde komt, is de aangifte erfbelasting.

 

Er zijn bijvoorbeeld speciale waarderingsregels voor de inboedel of woning die ervoor kunnen zorgen dat er minder belasting betaald hoeft te worden. Wij kunnen u hierover adviseren, de aangifte voor u indienen of uitstel vragen. Wanneer u het niet eens bent met de aanslag erfbelasting, kunnen we bezwaar voor u indienen.

 

Ook kunnen we de laatste aangifte inkomstenbelasting voor u indienen. 

Referenties